В ЧАС ПО ИСТОРИЯ ВИНАГИ Е ВЪЛНУВАЩО

С учениците от 5-ти клас от ЧОУ „Изгрев“, частно основно училище преминахме през праисторическата епоха:
• мелихме жито с модерна каменна мелничка;
• пихме билков чай от медни чашки, но не от каменно-медната епоха 🙂
• докоснахме се до праисторическата култура и изкуство по нашите земи.