Иновативен модел

В Частно основно училище „Изгрев“ за изпълнение на държавните образувателни стандарти (ДОС) се прилага иновативният образувателен модел „Обучение чрез възпитание“ и методите на слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот.

Това е съвкупност от дихателни и гимнастически упражнения; паневритмия – съчетание на движения и музика; използване на цветовете за лечение, превенция и терапия; упражнения с водата и растенията за връзка с природата; правилно хранене; задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот; комплексно използване на музиката и специални музикални упражнениякакто и много други спомагателни методи.

Слънчевата педагогика създава основата за възстановяване на живата и съзнателна връзка с природата.