За Частно основно училище „Изгрев“

ЧОУ „Изгрев“

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.

Частно основно училище „Изгрев“ изпълнява ДОС (държавни образователни стандарти) на МОН. Учебният план на училището е съгласно действащата нормативна уредба в системата на средното образование.

Частно основно училище „Изгрев“ осигурява изучаване на английски език от подготвителен клас чрез система, която предполага свободно използване на английски език още от началния етап на обучение, според високи образователни стандарти.

Частно основно училище „Изгрев“  предлага на децата уникалната възможност: