Частно основно
училище „Изгрев“

За ЧОУ „Изгрев“

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.

Частно основно училище „Изгрев“ осигурява изучаване на английски език от подготвителен клас чрез система, която предполага свободно използване на английски език още от началния етап на обучение, според високи образователни стандарти.

Методика

Организация

Документи

Държавно финансиране

Често задавани въпроси

Новини

ИНОВАТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ИНОВАТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Училище “Изгрев” интегрира в своята ежедневна практика три иновативни чат GPT асистенти –…
ЗНАЧЕНИЕТО НА СВЕТЛИНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА 

ЗНАЧЕНИЕТО НА СВЕТЛИНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА 

ЗНАЧЕНИЕТО НА СВЕТЛИНАТА И ЦВЕТОВЕТЕ В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА  В Частно основно училище “Изгрев”…
ДИШАНЕТО В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

ДИШАНЕТО В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

ДИШАНЕТО В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА: ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДЕЦА  В Частно основно училище “Изгрев”,…

Свържете се с нас

Формуляр за кандидатстване

Имейл *
От (име на родителя): *
Телефон *
Трите имена на ученика *
Клас, в който желаете да постъпи ученикът: *
Допълнителна информация, която Ви е необходима: Попълва се само ако вие желаете да добавите уточнение или информация
Политика за поверителност *