Музика

Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и творческите възможности е доказано от редица научни изследвания в световен мащаб. Наред с това музиката е едновременно най-мощното и най-нежното средство за възпитание на човешкия характер. Както когато тече, един извор се чисти непрестанно, така и когато детето пее, то чисти своето съзнание. Чрез ритмичните упражнения и свиренето на ударни инструменти се работи върху формирането на волята, чрез мелодичните инструменти – върху облагородяването на чувствата, а чрез хармоничните инструменти се влияе върху организирането на мислите.

Музиката е един от най-важните методи в системата на Слънчевата педагогика, което обуславя разширеното й присъствие в ЧОУ „Изгрев”, Това се осъществява на няколко равнища:

  • обогатяване на утвърденото учебно съдържание със специални музикални упражнения, песни и произведения, свързани с философията на Слънчевата педагогика;
  • допълнителни занимания (индивидуални и групови);
  • проучване на възможностите за взаимодействие между музиката и другите учебни предмети;
  • специално внимание към осигуряване на качествена звукова среда за децата;

Важно условие за постигане на идеалите на Слънчевата педагогика е активното музициране на учениците – пеене и свирене на различни музикални инструменти  в часовете по музика. Това се осъществява чрез разработена и експериментирана в практиката специална методика. Всички ученици се включват и в ансамблови форми на музициране – вокална група/хор, оркестър.

В училището се предлага допълнително индивидуално обучение по пиано, китара и солфеж (групово).

Разнообразните музикални занимания имат за цел:

  • хармонизиране на вътрешния живот на личността, развитие на умения за координиране и хармонизиране с другите;
  • развитие на възприемчивостта и чувствителността;
  • трансформиране на негативни състояния;
  • развитие на способността за концентрация, самонаблюдение и самоконтрол, организираност и отговорност, увереност;
  • свобода за творческо изразяване, разнообразни стимули за творчество;
  • развитие на естетически вкус и отношение към красивото в изкуството и в живота;