Явленията от Природата

Явленията от Природата трябва не само да се преведат на детския език, но и да се покажат, да се пипнат и да се … вкусят 🙂