Водата като средство за възпитание

Сговорна дружина поточе почиства.

Всеки елемент от природата е „таен“ и много верен помощник за възпитание и облагородяване и на малки, и на големи, като обикновено децата много силно се повлияват от всеки контакт с природата и това оказва благотворно влияние върху формирането на характерите и добрите качества в тях. Общуването с природата води до разцъфтяването на любовта в детето.

В тази връзка в Слънчевата педагогика водата представлява човешкото сърце, сушата – волята, а въздухът – ума. Можем да допълним още, че водата символизира надеждата, а въздухът – вярата. Ако имаме вода в себе си, ще имаме и надежда; ако имаме въздух, ще имаме вяра.

Водата символизира живота.

Погледната в тази посока водата оживява по много специален начин и успешно може да съдейства за възпитанието.

Когато отидете сред природата, стигнете до рекичка или извор, може да ги почистите с Вашите деца. Това ще даде един нов подтик на сърцето към доброто. То представлява един извор, докато водата в този извор не е подпушена, сърцето действа нормално; подпуши ли се водата му някъде, и движението на сърцето спира. Затова и външната проява на изчистване, дава и вътрешен резултат. Това действие ще помогне за развитието на щедростта в детето по един много хубав за детската природа път, в който детето не просто чува думи и напътствия, а има преживяване.

Поливането на растения и грижата за тях облагородява чувствата в децата. Това също е много хубаво упражнение, което е достъпно във всички условия – и в домовете ни, и навън.

Когато децата са изразили думи, които не са особено подходящи, може да ги помолите да се измият, защото водата създава чистота.

От многото начини, с които си служим с водата в училище, успяхме да я оживим и чрез изкуство, като преживяхме нейния път от капката до дъгата. Няколко минути, в които изкуството и природата работят по най – деликатен и красив начин в нашите сърца.