Учителски колектив

В Частно основно училище „Изгрев“  учителите са:

  • професионалисти със задължителна педагогическа правоспособност и опит;
  • съчетание от вдъхновение и ентусиазъм, с опита и рутината на познанието;
  • преминали през специализирано обучение по слънчева педагогика;
  • с практически стаж от приложение на методите на слънчевата педагогика;
  • с умения за междупредметни връзки;
  • с нагласа за екипност и решения в полза на общите цели.