Творческо развитие

След приключване на учебните занятия от 14:30 до 17:30 ч. учениците могат да посещават по избор следните видове допълнителни дейности с възможност за индивидуален подход към всяко дете

РАЗНООБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ И УЧЕБНИ КУРСОВЕ:

Изобразително изкуство
Градинарство и билки
Музикални инструменти
Здравословно хранене и поддържане на здравето
Опера в училище
Философия за деца
Плуване
Танци – народни и класически
Тъкане
Дърворезба