Такси

Такса прием и записване

Такса прием и записване: 100 лв. Включва административни дейности по първоначален прием на ученика, диагностика и изготвяне на индивидуален профил на детето. Таксата е еднократна за целия период на обучение в училището и не подлежи на възстановяване.
Децата от детска школа „Изгрев“ са освободени от такса прием.

Такса материали

Такса материали: 130 лв. Заплаща се в началото на учебната година или на две вноски, в началото на всеки учебен срок.

Такса обучение

Подготвителен клас, начален етап и прогимназиален: 10 400 лв. годишно за учебна година.
За децата, посещавали детска школа на училището: 5% отстъпка от обявената такса.

Таксата включва:

Обучение
– учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;
– учебни часове по учебните предмети от избираемата подготовка;
– учебни часове по учебните предмети от факултативната подготовка;
– допълнителен брой часове по чужд език;
– допълнителен брой часове по музика;
– целодневна организация на учебния ден /следобедни занимания/;
– обучение в основните принципи на здравословния и природосъобразен начин на живот;
Ателиета – тъкане, грънчарство, градинарство, дърворезба;
Медицинско обслужване;
Учебници;
Допълнително се заплащат по желание на родителите:
– учебни материали и помагала;
– допълнителни занимания и спорт в и извън училището;
– транспорт;
– храна;
– други дейности и услуги – ваканционни занимания, лагери, съботни и неделни занимания и др.;

– лятна занималня /след края и преди началото на учебната година/ – до 30 юни и от 1 септември ежегодно.

Начини и срокове за плащане на такса обучение:

Еднократно ( с отстъпка); на два пъти с равни вноски до края на календарната година и без оскъпяване; на разсрочено плащане с първоначална вноска и 9 равни месечни вноски.