Снежни игри

Днес децата вън на двора си направиха от сняг, цял човек голям и страшен, със тояга и калпак