Родителска среща

Уважаеми родители,

В петък – 25.11.2011 г., от 18.00 часа ще се проведе родителска среща.

Теми на срещата:
Слънчева педагогика – методи за приложение от родители и педагози.
Хранене и здраве /дискусия/