Прием и записване

В частно основно училище „Изгрев“ могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

За учебната 2022-2023 година частно основно училище „Изгрев“ приема деца от подготвителен до 7 клас включително.

Приемът на ученици продължава до запълване на свободните места в класовете. Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

  • готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
  • съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;
  • декларация за запознатост и съгласие за приложение на здравната програма на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.

Процедурата по кандидатстване и прием включва:

  1. Среща на родителите и детето (децата) с Директора на училището или с упълномощено от него лице;
  2. Представяне на необходимите документи за кандидатстване: копие от акт за раждане, удостоверение за завършен подготвителен клас/за прием в първи клас/, удостоверение за преместване/за прием след първи клас/, имунизационен паспорт, лична здравна профилактична карта;
  3. Попълване на заявление за кандидатстване в частно основно училище „Изгрев“ – по образец;
  4. Разглеждане на кандидатурата и мотивите за прием;
  5. Подписване на договор за обучение и заплащане на първа вноска такса обучение;
  6. Записване.

Формуляр за прием: ПРИЕМ

За повече информация и записвания може да се свържете с нас чрез: контакти на училище „Изгрев“.