Песен за събота

Нашият учител по музика Снежина Стойчева създаде песнички за всеки ден от седмицата. За първи път ги представихме Коледното тържество. Тогава, а и всеки път като си ги пеем, внасят много радост и настроение. Споделяме ги с надеждата да се разшири тази радост в много деца и възрастни.

Събота

С вяра и твърдост, който върви,
събота сила ще му дари.
Всичко свое в ред сложи,
търпеливо работи,
времето си прецени,
сериозно помисли.

С вяра и твърдост, който върви,
събота сила ще му дари

Седем дни за нас изгряват,
песен, песен своя те запяват,
седем, седем дни растем играем
и добро, добро за всички правим.