Песен за доброто

Най-красивият начин да създадем добро е, когато работим заедно и всеки със своя талант, вдъхновение и възможности да допринесе за него.

Песента е част от коледното тържество на училище „Изгрев“