Педагогическа среща „Слънчева педагогика“

В „Допълнителни дейности“ е обявена програмата за втората педагогическа среща „Слънчева педагогика“ – на 10.03.2012 година, събота – от 13.00 часа.
Срещата има за цел разширяване на познанията и възможностите на родители, учители, възпитатели и всички, които имат интереси в областта на възпитанието и самовъзпитанието.