ОТВАРЯМЕ ВРАТИ НА 3 СЕПТЕМВРИ

ПАРТИТО ЗА ОТКРИВАНЕТО Е ОТ 10 ЧАСА, В САЛОНА НА ШКОЛАТА
ЗАПОВЯДАЙТЕ!