Обучение по Слънчева педагогика – трети семестър

Радостни сме да Ви информираме за предстоящото  обучението по слънчева педагогика – трети семестър, което ще се проведе от 31.03 до 05.04.2018 г. в местността Ксилифор.

С това обучение продължаваме да работим за получаване на задълбочени познания относно методиката и прилагането на слънчевата педагогика.

Третият семестър е отворен за участие на всички, участвали в първия семестър в Ксилифор, както и за завършилите предишни курсове по слънчева педагогика.

Третият семестър ще бъде организиран с практическа работа по темите, с теоретична и практическа форма на проверка за усвоеното през време на обучението.

Обучението може да бъде свързано с кандидатстване за получаването на кредитни точки според новите стандарти за квалификацията на педагогическия персонал. Ако заявите подобно желание, ще получите документ за удостоверяване на преминато обучение, което трябва до 10 февруари следващата 2019 година да представите лично в местното (по месторабота) РУО.

Място на провеждане: „Момина крепост” – Ксилифор, Велико Търново

http://www.trapezitca1902.com/HELP/MomonaKrepost2008.htm

Програмата за деня включва познати и нови дихателни и гимнастически упражнения. Предстоящата програма (която ще получите в допълнително писмо) включва също и продължаващо усвояване на упражнения по Паневритмия, съставна част от обучението по слънчева педагогика.

Заниманията са с единична продължителност от средно 45 минути, с обединяване или почивки между тях. Провеждат се във времето от 9.30 до 17.00 ч., с голяма обедна почивка.

Храненето е трикратно – закуска, обяд и вечеря. Менюто е вегетарианско. Имаме потвърждение от хотела за възможности за веганско меню.

Заплащат се разходите за нощувки, храна и консумативи (вкл. материали за обучението) в наетите бази за провеждане на заниманията.

Допустимо е да се заплащат само храната и останалите разходи, без нощувките за тези участници, които са в близост до базите за обучение.

ЗАПИСВАНЕ

Молим участниците, които желаят да се възползват от различните възможности за участие, да попълнят внимателно формуляра, следвайки посочения линк:

https://goo.gl/obYDkj

Цената  за семестъра се  заплаща единствено по банков път на следната сметка (с издаване на фактура), до 28 март 2018 г.:

ЧОУ „ИЗГРЕВ“ ЕООД

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG67BPBI79401084319201

Допустимо е присъствието на други членове на семейството, при условие, че това е отбелязано при попълването на приложения формуляр.

Всички успешно завършили трите семестъра на обучението, ще имат удостоверение за използване на методите на слънчевата педагогика под супервизия (или методическо ръководство), с допълнителни разяснения по време на обучението.

Ако имате въпроси или необходимост от повече информация, Ви молим да пишете на: sunpedagogy@gmail.com или да позвъните на тел: 0882 36 92 40