Музикални упражнения – видео от семинара по Слънчева педагогика

Всички семинари по Слънчева педагогика започваме и свършваме с музика. Всеки ден в училище „Изгрев“ неизменно присъства музиката,  защото  тя е начин за правилно организиране на материята, за правилно организиране на човешките мисли, за правилно организиране на човешките чувства и за правилно организиране на човешките постъпки.

Във видеото ще видите:

  • музикално упражнение с гамата, в която имаме всички елементи за постижение;
  • песента на гласните – една от любимите песни на децата, която много помага за уравновецсяване на емоциите;
  •  „Аз мога да дишам вече добре“ –  песен, в която зад малкия на брой думи, се крият неограничените възможности на „мога“;
  • упражнението „до, ми, сол, до“    е за трансформиране на състоянията. Ако почувствате гняв в себе си, за да го преодолеете, изпейте „до, ми, сол, до“ (може и на ум). С това упражнение – толкова малко, може да добие свобода човек
  • песента „Изгрява слънцето“ – е песен образец. Вторият и дял е свързан с освобождаване на подтиснати неща в човека. Дава им се нова посока и импулс за развитие.

Приятно гледане и пеене 🙂

„Музиката трябва да се счита като първостепенен образователен фактор за облагородяване на човешкия характер. Всички сили на душата трябва да минат през музиката, за да се хармонизират и уравновесят. Музиката трябва да се прилага като метод за проектиране на мислите, чувствата и желанията от нисшия свят към висшия, за да се подхранят зародишите на новите чувства и способности, които дремят в човешката душа.”


Още видео материали от семинарите по Слънчева педагогика може да гледате тук.