КАКВО РАБОТЯТ ТАТЕ И МАМА? – ПРОФЕСИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ

РОДИТЕЛИТЕ РАЗКАЗВАТ КАКВО ТОЧНО ПРАВЯТ, КОГАТО ГИ НЯМА В ДЕТСКАТА ШКОЛА 🙂
АРХИТЕКТУРА СЪС САШО