Дишане и възпитание

В Слънчевата педагогика темата за дишането е пряко свързана с възпитанието и хармоничното развитие на децата, а и на възрастните.

Дишането, което е един от най – важните физиологични процеси за нашия живот, оказва огромно въздействие върху нашите способности и прояви. Ето защо „Без дишане не можем да внесем никакво възпитание у децата, не можем да ги приучим да мислят правилно и да учат правилно“. Ако децата всеки ден правят в училището дихателни упражнения под ръководството на учителя, те преди всичко ще бъдат здрави, устойчиви към болести и освен това у тях ще се подготви пътят за правилни мисли, чувства, за силна воля, силна памет и разцъфтяване на добродетелите и дарбите. „

Дишането е комплексен метод, който действа благотворно в множество посоки, но за тази цел е необходимо да има постоянство и добри познания от страна на учителя, както и приложение от негова страна, преди да го предложи на децата. Дихателните упражнения в училище могат да се правят сутрин в съчетание с други физически упражнения, да станат част от урок, при отворен прозорец и вплетени умело в темата. Могат да се използват в ситуации, когато е необходимо по – голямо спокойстие на децата и концентрация от тяхна страна. Във всички случаи действат много благотворно за усилване на волята.

Дихателните упражнения съдействат за чистотата на нашето мислене, което допринася и за по – добра памет.

Ползите от правилното дишане са дългосрочни и спомагат за хармоничното развитие и на малки, и на големи.  Ние като учители и родители можем да приложим първо към самите себе си, затова „Дишайте съзнателно и с любов! Като станете от сън, преди да започнете каква и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки“. „Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко! Отправете мисълта си нагоре към Великото разумно начало в Природата, свържете се с него и дишайте ритмично. Използвайте всеки чист въздух за целта“