АТЕЛИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА В СЕДМИЦАТА НА ВОДАТА –
МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“