СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

“Така ще разберем дали е скучно да си възрастен!”.
С тези думи на дете от подготвителен клас започна Денят на ученическото самоуправление в училище.
В края на занятията, всички бяха удовлетворени от добре свършената работа. И никак не им беше скучно!
Много ще сме щастливи след години учениците ни да открият призванието си в това да учителстват, защото виждаме в тях голям потенциал да предават вечния огън на знанието!