ПРЕКРАСНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ЧОУ „ИЗГРЕВ“

Учениците от седми клас показаха чудесни резултати на НВО по БЕЛ и Математика!!!

Резултатите отново са високо над регионалните и националните!

Всички ученици подходиха сериозно и отговорно към изпитите, като представиха себе си и училището, в което учат, по най-добрия начин! Споделяме радостта им!

С благодарност поздравяваме техните учители – Галя Терзиева, Илка Ангелова и класния им ръководител – Светла Нейкова!

С много от децата сме вече над 10 години, от детската школа на училището (тогава “Бялото кокиче”, сега ДШ “Изгрев”) до завършването на основно им образование!

Честито на родителите!

Изпращаме нашите пожелания децата им да бъдат приети според техните първи предпочитания!

От целия екип на училище “Изгрев”