НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО Е СКРИТО В НАЙ-МАЛКОТО

“Във всяка клетка, във всяко житно зърно е вложена, в миниатюр, цялата Вселена. Това се отнася и за човека…Затова човек е наречен още от древността – микрокосмос. Той е пълно и точно отражение, пълно и точно копие на Макрокосмоса, на цялата Вселена. Оттам – и неговите безгранични възможности за развитие.”