НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 2023

През изминалата седмица Частно основно училище „Изгрев“ бе домакин на Национална конференция за неформално образование, организирана от Софийски университет “Св.Климент Охридски” и Факултета по педагогика.
Разказахме и показахме на нашите гости как под един покрив в едно училище, хармонично могат да живеят формално и неформално образование. Слънчевата педагогика и методите ни на работа олицетворяват този така търсен в наши дни баланс между добро физическо здраве, топли и емпатични сърца, чисти и светли мисли.
В нашето училище Доброто е идеал, агресията е непознато понятие, академичните успехи се постигат с лекота, а талантите и дарбите на децата се развиват ежедневно. Всичко това е възможно благодарение на единството на ценностите и принципите, които следват учителите на екипа ни и подкрепата на родителите.
Наш гост на събитието беше и Фондация EuroCirilic , които в лицето на слънчевата педагогика виждат абсолютния потенциал на България да представи себе си в сферата на образованието пред света. Благодарим!
Когато мисията на един учител, на един клас, на едно училище, съвпада с тази на едно общество, то тя ще бъде успешна за всички и плодът ще бъде зрял и сладък!
Нека заедно сторим чудото!