ДЕН НА ЧЕТЕНЕТО В ЧОУ "ИЗГРЕВ"

 

„Четенето е основен за грамотността процес, от който зависи промяната на средата, на обществото и на бъдещето ни.“
Ден на четенето – България
И ние участвахме, макар че за нас в училище „Изгрев“ всеки ден е такъв 😊
Споделихме радостта от четенето.
Помогнахме си, като по-големите ученици показаха на по-малките си съученици, коя е следващата стъпка.
„Когато чета, аз имам нужда от всички букви, не мога да кажа, че едни букви ми са потребни, а други непотребни. Ако едни букви ми са приятни, а други неприятни, аз не разбирам закона на четенето. В това отношение, всички хора са букви от дадена азбука.“