Успешен курс за добродетели с лектор Кристина Митева в училище "Изгрев"

Успешен курс за добродетели с лектор Кристина Митева в училище “Изгрев”

В началото на месец май, в частно училище Изгрев, се проведе последното занятие от специален курс за добродетели, воден от лектор Кристина Митева. В обучението активно участваха ученици от начален етап, които показаха голямо желание за учене и развиване на морални ценности.

Курсът бе създаден с цел да насърчи и развие основни добродетели сред децата, като:

  • Справедливост

  • Честност

  • Доброта

  • Отговорност

  • Търпение

Лектор Кристина Митева приложи иновативни методи на преподаване, съчетавайки теоретични знания с практически упражнения. Чрез разнообразни дейности, игри и ролеви игри, децата бяха насърчавани да разпознават и прилагат добродетелите в ежедневието си.

Учениците от начален етап показаха голямо старание и ангажираност по време на курса. Те участваха в дискусии, разказваха лични истории и споделяха примери от своя живот, където са срещали или прилагали добродетели. Така те не само научиха нови неща, но и се почувстваха част от общност, в която добродетелите имат реална стойност.

Учениците споделиха, че курсът им е помогнал да разбират по-добре важността на добродетелите и как те могат да направят света около тях по-добър.

Курсът за добродетели с лектор Кристина Митева в частно училище Изгрев беше изключително успешен. Той показа, че с правилния подход и методология децата могат да развиват и укрепват своите морални ценности, което ще им помогне да станат по-добри и отговорни граждани.

Това обучение е само един от многото примери за ангажимента на училище “Изгрев” към иновативното и цялостно образование на своите ученици. С такива инициативи, училището продължава да бъде лидер в прилагането на Слънчева педагогика и развитието на цялостната личност на учениците.