Упражнения за волята

Зимните дни са прекрасни и важни, защото студът приготвя даровете на природата и защото в тях има много чистота и свежест, с които да се заредим за деня.

В училище играем упражнения почти всички зимни сутрини, а когато метеорологичните условия не са достатъчо благоприятни, обикновено пеем на топло. Това също е прекрасен метод за  доброто разположение и на малки, и на големи.

Упражненията, които ще видите в клипчето, са за волята. Тя ни е необходима във всички ежедневни действия и задачи и усилването ѝ вярваме, че носи добри плодове за развитието и на децата, и на възрастните. Упражненията са лесни и достъпни за всички. Във видеото ще видите, че всеки ги прави според собствените си възможности и нагласа. Прекрасно е, ако упражненията  се правят в открито пространство, но и в домашни условия на отворен прозорец също е възможен вариант.

Препоръчително е да се правят бавно и ритмично.

Пожелаваме на всички сила на волята и добри прояви!

Под видеото може да прочетете и описание за изпълнение на упражненията.

НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЕТО:

Когато правим тия упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си.

Редът си няма да изменяте, само ще се обърнете с лицето си към юг. Всяко ново движение трае шест броя. Брои се бавно, ритмично.

I. При всяко коленичене коляното едва допира земята.Ръцете се издигат настрани до хоризонтално положение.Така се държат ръцете до края на упражнението. Десният крак се изнася напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Изнася се левият крак напред. Коленичи се на дясното коляно. Изправя се тялото. Изнася се десният крак напред. Коленичи се на лявото коляно. Изправя се тялото. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Левият крак назад. Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Десният крак се поставя на мястото при левия. Ръцете се свалят.

II. Ръцете се изтеглят назад успоредно с дланите навън. Десният крак се поставя напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно като едновременно с това ръцете се спущат надолу с дланите обърнати напред и пръстите малко превити както за гребане.Тялото се изправя и едновременно ръцете обикалят успоредно пред тялото с дланите обърнати навътре. Ръцете застават в отвесно положение с дланите обърнати напред, навън, а пръстите прибрани и изправени. Левият крак се поставя напред. Коленичи се на дясното коляно като едновременно ръцете се извиват назад и надолу. Упражнението продължава по същия начин като още веднъж се изнася десният крак. Връщане: Ръцете са горе. Поставя се десният крак назад. Коленичи се на дясното коляно, заедно с това ръцете се извиват назад и се свалят надолу. Тялото се изправя и ръцете се издигат пред тялото успоредно нагоре с дланите обърнати навън. Същото става с левия крак назад, още веднъж десният крак назад. Прибира се десният крак при левия (ръцете са горе отвесно). Прибират се и ръцете на мястото отстрани.

III.  Ръцете се поставят на кръста. Изнася се десният крак по крива линия върху лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия напред (крачка). Коленичи се на лявото коляно. Тялото се изправя. Същото се прави с левия крак напред и още веднъж десният напред. Връщане: Десният крак по крива линия назад, зад лявото коляно. Изнася се същият крак по права линия назад. Коленичи се на дясното коляно. Тялото се изправя. Същото става с левия и още веднъж с десния крак назад. Прибира се десният крак при левия. Свалят се и ръцете.

IV. Ръцете се издигат нагоре отстрани и горе във вид на конус се съединяват, пръстите и палците са допрени. Десният крак се изнася напред. Коленичи се на лявото коляно като същевременно се свалят ръцете отстрани и пръстите се допират под дясното коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. Същото се повтаря с левия и пак с десния крак напред. Връщане: Десният крак се поставя назад. Коленичи се на дясното коляно и едновременно се свалят ръцете от страни и пръстите се допират под лявото коляно. Тялото се изправя и едновременно ръцете се издигат до първото положение. После същото с левия и още веднъж с десния крак назад. Десният крак се прибира при левия. Ръцете се свалят отстрани

Така се развива човешката воля.


Мелодията във видеоклипа е в изпълнение на Петър Ганев на цигулка.