Снежина Стойчева – за ценността на музиката в процеса на обучение и възпитание

Снежина Стойчева е учител по музика в училище „Изгрев“. В интервюто тя разказва защо музиката е толкова съществена част от целия процес на обучение и възпитание.

Приятно гледане!