Словото, от което се учим

“Учителя за образованието” е една от книгите, които стоят в основата на Слънчевата педагогика и която е безценен извор за работата ни с деца. Тя е съставена от Боян Боев – един от преките ученици на Петър Дънов.

Боян Боев е извършил безценна работа, като от беседите  е събрал всички препоръки, които Учителя дава за възпитанието и образованието на децата.

Вярваме, че книгата е полезна, както за учители, така и родители, защото процесът на развитие и възпитание на едно дете е грижа и отговорност на всички ни и колкото повече познания имаме, толкова по-цялостно и единно можем да прилагаме, така че ние и нашите деца да бъдем по-добри хора.

В книгата са обособени няколко основни акценти:

  • Основни образователни принципи
  • Периоди в развитието на детето – 0-7 г., 7-14 г., 14-21 г.
  • Предназначението на музиката и Паневритмията в образованието
  • Мисията на майката
  • Природособразен начин на живот

Книгата може да бъде намерена в електронен вариант в интернет, както и на хартиен носител.

Систематично публикуваме отделни откъси от нея в блога на сайта, както и във фейсбук страницата на училище “Изгрев”, за да можем да предадем принципите и знанията  си достъпно и в конкретни акценти.