Работата с природни материали е връзката ни с Природата, когато сме в стаята за приложни изкуства.