Песен за неделя

Неделя

В неделя здрав си ти,
жизнен, пълен с мечти,
като слънцето бъди,
всички щедро ти дари
с думи и дела добри.

Седем дни за нас изгряват,
песен, песен своя те запяват,
седем, седем дни растем играем
и добро, добро за всички правим.


Автор на текста и музиката: Снежина Стойчва