Паневритмия за деца

Публикуваме предаване по ТВ 7 за полезното влияние на Паневритмията върху децата.

По темата разказват Андрей Грива, Галина Герасимова и Людмила Червенкова, а малчугани от училище „Изгрев“ показват накои от упражненията.

Предаването е разделено на три част със следните акценти:

1) Андрей Грива за значението на Паневритмията:

2)Галина Герасимова и Людмила Червенкова за въздействието на Паневритмията и природата  и изпъление на някои упражнения от деца от училище „Изгрев“:

Въпроси от публиката:

https://youtu.be/DeVHXYzKfz4