Паневритмия

Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки, групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин оздравителното и възпитателното влияние на ритмичното движение, музиката, поезията, общуването с приятели и контакта с природата (по-чист и естествено йонизиран въздух, антидепресивно и стимулиращо имунитета влияние на слънчевата светлина, вятъра и т.н.).

Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи.

Началното обучение по паневритмия подобрява качеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява усещането за телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспособността.

Частно основно училище „Изгрев“ разполага с високо квалифицирани преподаватели по паневритмия с богат педагогически опит.