Общи направления

Общи направления

Продължителност на учебната година Учебната година започва ежегодно на 15 септември и е в изпълнение на разпределението на времето, съгласно…
Паневритмия

Паневритмия

Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки, групово, на открито и винаги в съчетание с…
Музика

Музика

Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и…
Иновативен модел

Иновативен модел

В Частно основно училище „Изгрев“ за изпълнение на държавните образувателни стандарти (ДОС) се прилага иновативният образувателен модел „Обучение чрез възпитание“ и методите…