НАЧАЛОТО НА ЕСЕНТА – С КОНЦЕРТ И …РАБОТА В ГРАДИНАТА