БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЗА УЧИЛИЩЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА