Участие на ЧОУ „ИЗГРЕВ“ в Изложение за образование: В час и извън клас - училищно образование и извънкласни дейности

Благодарим на инициаторите и организаторите от Фондация Дарби! За нас беше радостно преживяване да представим училище “Изгрев”, методите ни на обучение и възпитание, нашите образователни продукти, както и да бъдем заедно с колегите.