СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ EUROCIRILIC

EUROCIRILIC – международен образователен проект
ЧОУ Изгрев https://izgrevou.com/, заедно със своите партньори от Accesophia https://accesophia.com/, Еscola Sant Josep https://www.escolasantjosep.com/, и СУ „Пенчо П. Славейков“ https://1sousofia.org/ – София, представят своя проект: EuroCirilic, международен eTwinning проект (европейска образователна платформа) https://school-education.ec.europa.eu/bg/etwinning към Европейската комисия.
В него се съчетани иновативната педагогическа практика „Слънчева педагогика“, европейски ценности в училищните общности, разпространение на кирилицата, сплотено международно общество и училищни партньорства.