СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА В УЧИЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“

Тази седмица в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС беше посветена на Деня на Земята (22.04).
Стигнахме до важния извод, че отговорност за опазването на планетата ни имат всички хора и то през всеки един ден!
Обменихме личен опит за различни екологични практики и разширихме познанията си с помощта на настолна игра по темата.
Изпратихме много позитивна енергия към красивата Земя и вдъхновени, изработихме макети на строежа й, както и модели, представящи континентите и океаните, обгърнати от обични детски ръчички.
За финал на седмицата направихме екипен проект, представящ многообразието на Разумната природа на сушата, във водата и във въздуха. Наред с това, подготвихме експеримент, от който през идните дни ще установим защо е важно да залесяваме.