КОЛЕДНО ТРЪЖЕСТВО НА ЧОУ "ИЗГРЕВ"

В сърцата ни е уютно и светло, защото там събираме всички тези вълшебни мигове и кичим заедно елхата на Вярата, че най-доброто винаги предстои! 🫶
Бъдете благословени и Вие, приятели, за този най-светъл празник – Рождество Христово! 🌟