Милка Периклиева Георгиева (1908-1978) по професия е детска учителка. След завършването на образованието си тя бива разпределена и работи като детска учителка на деца в училищна и предучилищна възраст първоначално във Варна, а после до края на своя трудов стаж в София. Тя присъства над 25 години в школата на Учителя Петър Дънов, от когото черпи идеи, вдъхновение и сили да издържи достойно своя нелек житейски път.

Милка Периклиева е родена на в град Варна, в семейството на Перикли и Виктория Георгиеви. В своята книга със спомени, наречена „Разговори с Учителя ” тя описва как по съвет на Учителя Петър Дънов започнала да съчинява детски приказки докато се придвижвала пеша в дъжд, сняг и т.н. неблагоприятни метеорологични условия из София. И така тя превърнала изнурителното и скучно ходене във време за творчество и подем. А децата много харесали нейните приказки и са искали да ги слушат често.

Милка Периклиева е посветен на своята благородна професия педагог, който с обич, професионализъм и всеотдайност работи през дългогодишния си трудов стаж с децата на България.

Своя богат педагогически опит тя предава с множество полезни книги, които са добре приети от професионалистите в областта на предучилищното и училищното възпитание:

  • Милка Периклиева. Игри и песни: Ръководство за детски и основни учители. 1935 г. (нейната втора книга с песни и игри за деца)
  • Милка Периклиева. Практиката ми в детската градина. 1941 г.
  • Милка Периклиева, Ритмични игри за деца от предучилищна възраст, Медицина и физкултура, 1957 г.
  • Ритмични игри, Милка Периклиева, Издателство Медицина и физкултура, 1962г. (съдържа 108 музикални игри за деца от предучилищна възраст)