Организация

Училището – дом на слънчевото детство

Училището - дом на слънчевото детство

Частно основно училище „Изгрев“ е открито със заповед на Министъра на образованието № РД 14-13 от 19.02.2015 година.

 Частно основно училище „Изгрев“ изпълнява ДОС (държавни образователни стандарти) на МОН. Учебният план на училището е съгласно действащата нормативна уредба в системата на средното образовани.

Частно основно училище „Изгрев“ осигурява изучаване на английски език от подготвителен клас чрез система, която предполага свободно използване на английски език още от началния етап на обучение, според високи образователни стандарти.

Частно основно училище „Изгрев“ предлага на децата уникалната възможност:

  • да изживеят училищното обучение в домашен уют;
  • да се потопят в топлината на българските традиции и общочовешки добродетели;
  • да изкачват с лекота и радост високите върхове на съвременните изисквания в образованието;
  • да познават себе си и другите до себе си;
  • да общуват ежедневно с природата;
  • да съчетаят стари занаяти и високи технологии в изграждането на характера си;
  • да сложат любовта към музиката за основа на успеха си;
  • да бъдат здрави чрез светлината, въздуха, водата и храната.

Слънчева педагогика - лого
В училището още:

 • Иновативна образователна и възпитателна методика – „Обучение чрез възпитание“;
 • Обучение по музика – инструмент и пеене;
 • Индивидуален подход в обучението съобразно личностните потребности;
 • Чистота и ред навсякъде в училището;
 • Отличителен знак за училищна идентичност, ясни правила за училищната организация;
 • Вдъхновяващ колектив учители;
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
 • Комплексна здравна програма от дихателни, физически и музикални упражнения;
 • Индивидуални периодични прегледи и консултации от кинезитерапевт, логопед и диетолог;
 • Ергономична и динамична учебна среда;
 • Оптимални условия за учене и работа чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум.