Такси

Часова 6.00 лв;
Дневна 40.00 лв;
Седмична 190.00 лв;
Месечна /полудневна/ 370.00 лв;
Месечна /целодневна/ 700.00 лв;
Годишна с 10% отстъпка;
За второ дете от същото семейство – с 25% отстъпка;
/месечна и годишна/