Компютърно моделиране и STE(А)M

Един от нашите училищни технологични партньори (https://bit.ly/3y5SKH1), определя компютърното обучение в училище, дори и в начален етап като:  умение, което е полезно в ежедневието, особено в днешния високо дигитален свят.“

То е особено важно в това:

 • да помогне на децата в продължение на цял живот успешно да използват и управляват технологиите в ежедневието си;
 • да изразяват мислите си по структуриран и логичен начин;
 • да са добре запознати с технологиите, за да са конкурентни в бъдеще на пазара на труда.

Творческа иновативна среда (https://uchitel.bg/kakvo-trjabva-da-znaem-za-stem), условия за практически занимания в следобедните занимания на учениците, които са с изразен интерес към новите технологии, науката и изкуството, съчетани в ежеседмични проекти.

Математика

Разширеното и засилено обучение по математика, дори и само за година „подобрява комуникацията между невроните в мозъка, мисленето и работата на паметта“. Това показват научни изследвания в областта на психологията на развитието, проведени с деца от начален етап. (https://bit.ly/2WdjIiJ)

Училище „Изгрев“ разкрива за предстоящата учебна година три групи за разширено изучаване на математика – две в начален и една в прогимназиален етап. Записаните учениците ще получат и допълнителна подкрепа в часовете за седмична консултация на учителя по математика. Това подобрява нивото на подготовка на децата за представянето им в текущото обучение, в извънучилищни състезания, конкурси и олимпиади.

Изобразително изкуство

„Децата изпитват радост и изглеждат щастливи, когато се докосват до изкуството.“ – Така започва анализ на въздействието на изкуството (https://bit.ly/37ZXB1L) в различните му форми, върху поведението и обучението на децата от тяхната най-ранна възраст.

Записаните в групите по изобразителното изкуство деца, получават професионални насоки и подкрепа, които допринасят за тяхното лично развитие като художници и приложници, с възможност за различни училищни и извънучилищни изяви.

Музика – пеене и инструмент

Общоприето е влиянието на музиката върху човека и конкретно за децата (https://bit.ly/3mjRcXJ). С ритъма, мелодията и хармонията си, тя въздейства на мозъка, чувствата и емоционалната интелигентност на децата, върху мотивацията за учене, върху възпитанието и самовъзпитанието, когнитивното развитие и IQ резултатите, визуалната, вербалната и математическа памет и др. съпътстващи позитивни постижения.

Инструментално обучение за ученици – китара и пиано, група за пеене – училищен хор, подготвена на високо ниво от професионален вокален педагог.

Българските народни танци

„Танцът е синтез от изкуствата и един от най-важните компоненти на неговата изразителност е музиката. Още от първите уроци детето, разбирайки основите на хореографията, слуша ритмиката на музиката, нейните интонационни нюанси. По този начин се възпитава музикалността, формира се музикален вкус.

Уроците по танци учат децата на организация, дисциплина, умение да се концентрират, да проявяват търпение,  да изграждат сила на волята си. Тези качества помагат на детето лесно да се адаптира и в началото на училищното си образование.

Системните  занимания на децата с танци, определят и техния сериозен интерес към това изкуство. Много от тях започват да мислят за придобиване на  хореографска професионална реализация.“ Цялата статия може да прочетете тук: (https://bit.ly/3AYu70O)

Следобедни занимания на групите по танци, като през новата учебна година, особено ще бъде застъпен българският фолклор.

Още за танците и децата: https://bit.ly/3j44ANn

Плуване

Предлагаме Ви три статии за значението на плуването като спорт, хоби и активност на децата в подрастващата възраст:

https://bit.ly/3mpxM3L

https://bit.ly/3D243U9

https://bit.ly/3gj9ggJ

То влияе изключително положително върху дихателните пътища, предпазва от затлъстяване и наднормено тегло, закалява организма, подкрепя имунната система, хармонично развива мускулатурата и е естествена превенция на гръбначни изкривявания.

Две групи за начален и прогимназиален етап.

Паневритмия и здравни навици

(за всички класове от училището – иновативативна програма)

По своята същност, Паневритмията представлява уникален комплекс от гимнастически упражнения, музика, идея и смисъл, литература, хореография, астрономия, математика и др. Тя е отлична възможност за създаване на начални навици в здравословния и природосъобразен начин на живот, което е обусловено от условията за нейното изучаване и практикуване (https://bit.ly/3gmv7nk).

Паневритмията е интегрален учебен предмет за всеки един от класовете в училище „Изгрев“ и е част от иновативния проект, който продължава вече четвърта учебна година. В него децата изучават дихателни упражнения и практики, усвояват комплекси гимнастически упражнения, пеят, рисуват, апликират, тъкат и се учат да възприемат природата и околния свят по неповторим начин.

Обучителни и творчески проекти

Проектно-базираното обучение е част от съвременния педагогически подход към преподаването и ученето. То е неотменна част от много иновативни програми, стратегии  и екипи на детски градини, и училища от системата на средното образование. Към предимствата му спадат: изграждане на основни личностни качества като самостоятелност и предприемчивост, активност, концентрация, последователност и много други. Създава възможности за:

 • Ролеви игри
 • Разиграване на реални сценарии
 • Смесване на жанрове за писане и четене
 • Подходящо оценяване
 • Опит от реалния свят, внесен в класната стая
 • Уроци за овладяване на различни умения
 • Уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и области от материала
 • Ученически избор
 • Сътрудничество
 • Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, презентиране и т.н.)

Проектите са част от обученията на бъдещи лидери и личности с отлични презентационни умения, създатели на различни категории бизнес и др. Повече за метода и неговото приложение в образователната система, може да прочетете в подбрани материали на следните линкове:

https://bit.ly/3y4ubKk

https://bit.ly/2WcvU3l

https://bit.ly/3j53y3M

Методът на проектно-базираното обучение се ползва особено активно във време на наложена по различни причини социална и образователна изолация, също и онлайн обучението, като следствие от различни по вид и характер ограничения за провеждане на присъствено обучение.

Успехът

(проект-програма за всички ученици в училище)

Успехът е категория, която трудно се дефинира и определя, но несъмнено съдържа изисквания, очаквания и условия, които трябва да се познават. „Успешните хора не се раждат, те се възпитават.“ – Това твърдение стои в основата на позитивната нагласа и родителска стратегия за семейно възпитание (https://bit.ly/3j3ww3Z). Явно е значението и въздействието на родителското гнездо и домашното огнище, които дават първия тласък и внимателно отместват границите на малкия човек към големия свят. Да ги научим да ценят малките успехи, това означава да вървят по пътя на щастието.

Какво е успехът? – Това ни помага ни да разберем авторката на интересна статия: (https://bit.ly/3kannGc).

За да бъдем взаимно полезни в работата на родителите по изграждането на характера децата, с новата учебна година, ние даваме началото на училищен проект-програма „Успех“, която ще срещне учениците в онлайн или срещи на живо с успели хора от нашето съвремие, в областта на културата, спорта, науката и др. области на живота. Те ще гостуват на училището с разкази и интервюта за пътя, който са изминали, за да достигнат до върховете на успеха и постиженията.

Онлайн обучение (ОРЕС)

(техническа и информационна осигуреност за всички ученици в училище)

При наложена от противоепидемичните мерки социална изолация, свързана с цялостно или частично провеждане на обучение в електронна среда (ОРЕС), училището осигурява техническа и информационна осигуреност, като оборудва всички класни стаи с камери (с висока резолюция) и безжични микрофони за учителите.

WEB камерите ще бъдат постоянно насочени към класната дъска, което дава възможност (на учениците, които се обучават вкъщи) в реално време да бъде проследен ходът на урока, а безжичните микрофони предоставят нужната свобода за движенията и действията на учителите в учебната стая, съчетано в интерактивна комуникация с отсъстващите деца.