В Частно основно училище „Изгрев“ се прилагат методите на слънчевата педагогика за здравословен и природосъобразен начин на живот, основан на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание.

Слънчевата педагогика има три основни принципа – Любов, Мъдрост и Истина, които са главна част от философската основа на педагогическата система. Тези три принципа се допълват от дванайсет лъча – направления за изучаване, които допълват разбирането на принципите и правят възможно практическото им приложение. Третият модул на слънчевата педагогика е изграден от нейните методи – външни и вътрешни. Това е съвкупност от дихателни и гимнастически упражнения; паневритмия – съчетание на движения и музика; използване на цветовете за лечение, превенция и терапия; упражнения с водата и растенията за връзка с природата; правилно хранене; задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот; комплексно използване на музиката и специални музикални упражнения, както и много други спомагателни методи.

Слънчевата педагогика създава основата за възстановяване на живата и съзнателна връзка с природата.

Слънчева-педагогика44