Без категория

„Слънчева педагогика“

Има два пътя, по които туй Учение може да се реализира. Единият е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път – чрез майките.
Учителя Петър Дънов
СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА
Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство Бяло Братство и Детска школа „Бялото кокиче“
София, 2011 

Книгата „Слънчева педагогика“ съдържа мисли от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов за образованието и възпитанието на децата. Публикувани са и разговора от Учителя по темата.


Предговор към книгата
от Слав Славов
Образованието и възпитанието винаги са занимавали будните умове на епохите и времената, защото са свързани с най-скъпото и милото за човека – децата. Христос се обръща към нас с думите: „Оставете децата, и не ги възпирайте от да дойдат при Мене, защото на таквизи е царството небесно.“ Образоването и възпитанието, независимо от разбиранията и обратите на историята, са били и ще бъдат светлият идеал в живота и душите на хората. Те са служители на онези природни закони, които движат прогреса и еволюцията. Под техните блажени грижи се отхранват и израстват великите добродетели, които направляват и създават устоите на вътрешния и външния живот на човека.
В една търпелива последователност от над 40 години и хиляди проведени беседи, лекции, разговори, срещи и житейски ситуации, Учителя Петър Дънов, като един велик художник оформя картината на Новото Учение, на онова светло и красиво бъдеще, което очаква човешките души. В композицията на тази картина, особено ясно се открояват два образа – този на учителя и ученика. По своята същност, Новото или Божественото Учение, както го нарича Учителя, е една необикновена по своя род педагогическа среда, която е в основата на отношенията между Бога и човека, между човека и Природата, между учителя и ученика. В светлината на тези идеи, които като слънчеви лъчи проникват различните области на живота, културата, науката, образованието и др., много прегради и ограничения за човешката мисъл отстъпват мястото си на любовта, свободата и знанието, които утешават, милват и окриляват.
Опитният педагог може да се оприличи на градинар и земеделец, който познава белезите на времето, състава на почвата, качествата на младите дръвчета, значението на въздуха, водата и светлината. Всички блага, всичкият растеж в тази градина, зависят от центъра на всяка деятелност в царството на живата природа – Слънцето. Затова с пълно основание можем да наречем предложените методи, които са подбрани от беседите, лекциите и разговорите с Учителя – слънчева педогика. Нейните лъчи стоплят сърцата на учители и ученици, свързват частите в едно цяло, вдъхновяват и възвисяват. Те очистват наслоенията на старото, което вече отминава и ще послужи за наторяване на малките фиданки. Подтиква ги и ги зове в техния растеж нагоре, към образуването на красиви цветове и сладки плодове.