Библиотека, Блог

Слънчева педагогика – опорни точки на възпитанието

Настоящото издание представя нова педагогическа система, чиито основи и същност са открити и разработени след анализ на  философските, научните и възпитателните идеи в беседите и лекциите на Учителя Петър Дънов. Наименованието на системата се ражда едновременно с откриването на детската школа през март – април 2011 г.

Слънчевата педагогика е вкоренена в българската душа, съвместима е с манталитета и мирогледа на българския народ, което я прави разпознаваема и лесно възприемана. Тя безпроблемно се съчетава с традиционно действащата дидактична система в българските училища, като предлага една нова и ясна посока, отговаряща на наложилите се търсения за промяна в системата на образованието.

Смело можем да заявим, че слънчевата педагогика не е предназначена само за децата и учениците. Тази система променя и вдъхновява не само учителите, които са готови да я приложат, но и всеки отделен човек, който иска да се самовъзпитава. Слънчевата педагогика е предназначена за хората от всички възрасти. Тя може да създаде едно общество на съзнателно търсещи хора. Именно дълбочината, общочовешката  всеобхватност в целите, принципите, задачите и методите на новата педагогика я правят приложима и във всяко общество.

Тук ще намерите онези опорни точки, с които може да повдигнете своя ум, своето сърце, своята воля, своето дете, семейство и народ. Лостът, това е онази морална чистота и сила, с която човек може да отмести препятствията и мъчнотиите от пътя на своя живот и от пътя на тези, които вървят след него. Истинската разумност във възпитанието – това са малките усилия, които лостът превръща в големи резултати и постижения.