ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН ДО СЕДМИ

Телефони:

0896669767
0896669769

E-mail: Izgrevou@gmail.com

САЙТ: WWW.IZGREVOU.COM

Ф-БУК: https://www.facebook.com/izgrevou

Линк към формуляр за прием: https://forms.gle/wvkuUBwRq2fk31Ca8

УЧИЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ предлага:

Уникален иновативен проект “ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ” – дарбите и добродетелите на децата в полза на образованието

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА МОН, СЪЧЕТАНА С МЕТОДИТЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА;

Мобилно приложение (PWA) за възпитание: https://izgrevou.com/мобилно-приложение/

Възможност за индивидуален подход към всяко дете

Разнообразни извънкласни дейности и учебни курсове

Изобразително изкуство

Градинарство и билки

Обучение по музикални инструменти

Опера в училище

Плуване

Първа помощ за деца и родители

Танци – народни и класически

Тъкане

Дърворезба

ТРАНСПОРТ

КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА ПРОГРАМА ОТ УТРИННИ ГИМНАСТИЧЕСКИ, ДИХАТЕЛНИ И МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

БЛИЗОСТ ДО ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА

СИГУРНА И ЗАЩИТЕНА УЧЕБНА СРЕДА – СПОКОЙСТВИЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Линк към формуляр за прием: https://forms.gle/wvkuUBwRq2fk31Ca8

Галерия постижения: https://izgrevou.com/постижения/