ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛЕН ДО СЕДМИ
Телефони: 0896669767, 0896669769
E-mail: Izgrevou@gmail.com
САЙТ: WWW.IZGREVOU.COM
Ф-БУК: https://www.facebook.com/izgrevou
Линк към формуляр за прием

УЧИЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ предлага:
Уникален иновативен проект “ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ” – дарбите и добродетелите на децата в полза на образованието

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА МОН, СЪЧЕТАНА С МЕТОДИТЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА;

Мобилно приложение (PWA) за възпитание: https://izgrevou.com/мобилно-приложение/

Възможност за индивидуален подход към всяко дете
Разнообразни извънкласни дейности и учебни курсове
Изобразително изкуство
Градинарство и билки
Обучение по музикални инструменти
Опера в училище
Плуване
Първа помощ за деца и родители
Танци – народни и класически
Тъкане
Дърворезба
ТРАНСПОРТ
КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА ПРОГРАМА ОТ УТРИННИ ГИМНАСТИЧЕСКИ, ДИХАТЕЛНИ И МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
БЛИЗОСТ ДО ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА
СИГУРНА И ЗАЩИТЕНА УЧЕБНА СРЕДА – СПОКОЙСТВИЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Линк към формуляр за прием

Галерия постижения